Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır müjdeleri peş peşe sıraladı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, yeni dönemde “Milli Teknoloji Hamlesi” vizyonuyla, dijital dönüşümle endüstrinin rekabet gücünün artırılması, teşebbüsçü gençlerin desteklenmesi ve Türkiye’nin “yeni jenerasyon elektrikli araba üssü” haline getirilmesi maksadı doğrultusunda adımlarını atacak.

AK Parti’nin “Türkiye Yüzyılı İçin Gerçek Adımlar” başlıklı seçim beyannamesi ve Bakanlığın Performans Programı yeni periyot amaçları ve bunlara yönelik atılacak adımlara genel bir çerçeve oluşturuyor. Gayelerin hayata geçmesinde nasıl bir yol izleneceği ve hangi projelerin yürütüleceği ise Bakan Kacır’ın önümüzdeki günlerde yapacağı açıklamalarla netleşecek.

Bu kapsamda, yeni devirde endüstride stratejik alanlarda yüksek katma bedeli ön plana alan yapısal dönüşümlerin hayata geçirilmesi öncelikli maksat olacak. Bakanlık, “Sanayisi güçlü, teknolojisi ulusal bir Türkiye” vizyonu ve “Yüksek teknolojiye dayalı, rekabetçi, sürdürülebilir, yerli ve ulusal bir sanayi yapısı” oluşturma misyonuyla yeni periyotta de çalışmalarına devam edecek.

KOBİ Yatırım Bankası kurulacak

Kahramanmaraş ve Hatay merkezli sarsıntılardan etkilenen vilayetlerdeki KOBİ’lerin üretimlerini devam ettirmeleri için gerekli tüm dayanaklar kapsamlı ve hızlı biçimde devreye alınacak.

Yenilikçi, orta yüksek ve yüksek teknoloji firmalarına hizmet vermek üzere bir KOBİ Yatırım Bankası kurulacak.

KOBİ’lerin finansmana erişimleri daha da kolaylaştırılacak, bu çerçevede uygun şartlarda krediler artırılacak.

Genç girişimcilerin finansmana erişimleri kolaylaştırılacak

Gençleri teşebbüsçü yapabilmek için finansal takviyelerin yanında girişimciliği özendirecek ve girişimcilik kültürünü yaygınlaştıracak eğitim ve etkinliklere takviye sağlanacak.

Start-up ekosisteminin güçlendirilmesine yönelik başta Teknopark ve TEKMER’ler olmak üzere gençlere sunulan imkanlar daha da artırılacak ve genç girişimcilerin finansmana erişimleri kolaylaştırılacak.

Tedarikçi Geliştirme Programı kapsamında İSO500+KOBİ projesiyle 500 büyük işletme ortak projeler vasıtasıyla KOBİ’lerle buluşturulacak. Her vilayetten en az bir âlâ örnek çıkarılacak. Avrupa ülkelerinden büyük işletmelere yönelik KOBİ’lerin ortak projeleri desteklenecek.

Tüm dayanakların tek bir noktadan sunulduğu tek pencere sistemine geçilecek.

2028’e kadar 5 ülkede Milletlerarası Teknoloji Pazarlama Ofisi kurulacak

Dijital dönüşümü yaygınlaştırmaya yönelik programlar imalat endüstrinin farklı kollarına adapte edilerek KOBİ’lerin dijitalleşme süreçlerine dayanak verilecek.

Dijital platform imkanlarından yararlanılarak KOBİ’lerin yerli tedarik zincirini güçlendirecek büyük ölçekli firmalar etrafında kümelenerek konumlanmaları teşvik edilecek.

KOBİ’lerin yalın üretim konusundaki farkındalıkları artırılarak üretim süreçlerini geliştirmeleri için gerekli düzenekler oluşturulacak. KOBİ’lerle büyük işletmeler ortasındaki verimlilik farkını azaltmak için özel programlar geliştirilecek.

Bilişim dalında yer alan start-up firmalarının eser ve hizmetlerini çarçabuk pazarlamalarına yönelik 2028’e kadar 5 ülkede Milletlerarası Teknoloji Pazarlama Ofisi kurulacak.

Sanayinin dijitalleşmesi sürecinde değer arz eden objelerin interneti üzere ileri üretim teknolojilerinin yaygınlaştırılması sağlanacak.

Model Fabrikalar endüstrinin ağırlaştığı 14 vilayette yaygınlaştırılacak.

Küresel rekabetteki pozisyonu güçlendirmek için AR-GE harcamalarının ulusal gelire oranının yüzde 2’ye taşınması hedefleniyor. Ülke, Global Yenilik Endeksi’nde birinci 20’ye taşınacak.

Ulusal Teknoloji Girişimciliği Stratejisi kapsamında dünyanın en gelişmiş 20 ekosistemi ortasında yer alınması hedeflenirken, ekosistemden 15 Turcorn (1 milyar dolar değerlemeye ulaşan Türk şirketi) ve 5 Decacorn (değeri 10 milyar doları geçen şirket) çıkarılacak.

Avrupa Yeşil Mutabakatı’na ahenk kapsamında Türkiye İmalat Endüstrinin Yeşil Dönüşümü Projesi hayata geçirilecek.

Elektrikli araçlar için yüksek süratli şarj istasyonları yaygınlaştırılacak

Türkiye’yi yeni kuşak elektrikli araba üssü haline getirme gayesi doğrultusunda, Türkiye’nin arabası Togg’un seri üretimi yıllar içinde artırılarak 2030’da 1 milyon araca çıkarılacak.

Togg başta olmak üzere elektrikli araba üretimi ve kullanımındaki gelişmeler dikkate alınarak yüksek süratli şarj istasyonlarının 81 ilin tamamında yaygınlaştırılması konusunda ek adımlar atılacak.

Elektrikli araç stoğunun 2 milyonu, şarj istasyonu sayısının da 200 bini aşması sağlanacak.

“Bölgesel Batarya Üretim Merkezi” olma hedefi

Batarya modül ve paketiyle alt komponentler geliştirilerek batarya üretim yatırımları tamamlanacak. Ülkede bir “Batarya test merkezi” kurulması teşvik edilecek.

Yerli etkin olmayan gereçlerle batarya hücre üretim yatırımının yapılması sağlanarak “Bölgesel Batarya Üretim Merkezi” olmak için adımlar atılacak.

Milli Uzay Programı maksatlarından “Ay Misyonu” kapsamında insansız uzay aracının tasarım ve üretim çalışmaları tamamlanarak bu misyonda kullanılacak hibrit yakıtlı, özgün ve ulusal uzay roketi motoru geliştirilecek.

Türkiye’nin beşerli birinci uzay misyonu kapsamında bir Türk vatandaşının bilim misyonuyla Memleketler arası Uzay İstasyonu’na gönderilmesi çalışmaları tamamlanacak.

Antarktika Bilimsel Araştırma ve Bilim Üssü’nün kalıcı hale getirilmesi, Antarktika Muahedeler Sistemi’nde “gözlemci” statüsünden “danışman ülke” statüsüne geçilmesi hedefleniyor.

Yüksek teknolojili endüstrilerin imalat sanayi ihracatındaki hissesi Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü ortalamalarına ulaştırılacak. Bu doğrultuda, yüksek teknoloji yoğunluklu eserlerin ihracatı için kapsamlı ihracat takviye programları oluşturulacak.

Dijital dönüşümle imalat sanayi güçlendirilecek

Yeni devirde, Ulusal Teknoloji Atağı’nı hayata geçirmek için endüstrinin teknolojik dönüşümünün sağlanması, yenilikçilik ve tasarım kapasitesini artırarak nitelikli insan kaynağının geliştirilmesi planlanıyor.

Bu amaç doğrultusunda dijitalleşmeyle gelen yeni periyodun gerekliliklerine uygun yetkinliklerin belirlenmesi, eğitim modellerinin dönüştürülmesi ve sürdürülebilir ilerleme için toplum genelinde yetkinlik gelişiminin sağlanması için çalışmalar yürütülecek.

Açık kaynak yazılım ekosistemi geliştirilerek yazılımcı sayısının artırılması kaldıraç olarak kullanılacak.

Sanayinin dijital dönüşümü sürecinde sürdürülebilirliğinin sağlanması ve dijital dönüşümün hızlandırılması yoluyla imalat endüstrinin rekabet gücü artırılacak.

Teknoloji üretiminde sertifikasyon ve test gereksinimi tespit edilerek memleketler arası boyutta rekabetçi bir altyapı oluşturulacak.

İmalat endüstrinin rekabetçiliği ve verimliliği yükseltilerek, dünya ihracatından daha fazla hisse alan, yüklü olarak yüksek teknolojili eserlerin üretildiği, nitelikli iş gücüne sahip, etrafa ve topluma hassas bir sanayi yapısına dönüşümünü sağlamak gayesiyle kümelenme teşebbüsleri desteklenecek.

Sanayide yeşil dönüşüm üzere alanlarda “Yeşil Yakalı” olarak sınıflandırılan işlere avantaj sağlayacak siyasetler geliştirilecek.

Ar-Ge merkezlerindeki Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerinin artırılması için ekosistemin yetkinlik, işbirliği, yönetişim, finansman üzere bahislerdeki gelişimine yönelik önlemler alınacak.

Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde AR-GE faaliyetlerinin geliştirilmesi için ekosistemin altyapı, yetkinlikler, işbirliği, yönetişim, finansman üzere bahislerde gelişmesine yönelik önlemler hayata geçirilecek.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir